Nu är sommarfisket över för detta år

Vi har packat ner allt sommarfiske

och håller på att ladda upp med isfiske.

Det är fortfarande ok att fiska i Duvedsälven tom 30 nov el till att isen har lagt, älven är inte öppen för isfiske.